المان پست گرید

تابلو چیست؟

تابلو چیست؟

کلید اتوماتیک هوایی

کلید اتوماتیک هوایی

کلید حرارتی

کلید حرارتی

کلید محافظ جان

کلید محافظ جان

تابلو چیست؟

تابلو چیست؟

تابلوی برق در حقيقت يک محفظه می باشد که تجهيزات الکتريکی را در بر می گيرد و البته تابلو ها می توانند در بر گيرنده تجهيزات پنيوماتيک نيز باشند مانند شير های برقی ، کمپرسور و ….  به ...
کلید اتوماتیک هوایی

کلید اتوماتیک هوایی

کلید هوایی کلید هوایی چیست و چه کاربردهایی دارد: کلید اتوماتیک هوایی نوعی بریکر یا قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپرهای بالا به کار می روند، دلیل اینکه به این کلیدها هوایی گفته می شود این است ...
کلید حرارتی

کلید حرارتی

کلید حرارتی یا راه انداز موتوری کلید حرارتی یا راه انداز موتور نوعی بریکر یا قطع کننده مدار است که موتور را در برابر جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاه حفاظت می کند.کلید راه انداز موتور قابل قطع زیر ...
تابلو چیست؟

تابلو چیست؟

کلید اتوماتیک هوایی

کلید اتوماتیک هوایی

کلید حرارتی

کلید حرارتی

کلید محافظ جان

کلید محافظ جان

تابلو چیست؟

تابلو چیست؟

کلید اتوماتیک هوایی

کلید اتوماتیک هوایی

کلید حرارتی

کلید حرارتی

تابلو چیست؟

تابلو چیست؟

کلید اتوماتیک هوایی

کلید اتوماتیک هوایی

کلید حرارتی

کلید حرارتی

کلید محافظ جان

کلید محافظ جان

فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری