آخرین پروژه ها

برخی از پروژه ها و تابلوها                                     

 

       

 

تابلو دستگاه پخت آجیل با تجهیزات زیمنسhttps://farsanautomation.com/product-category/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d9%85%d9%86%d8%b3/drive/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1/

 

 

 

 

 

تابلو دستگاه پخت آجیل با تجهیزات ال اسhttp://adakautomation.ir/product/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1-ls/

 

 

تابلو قدرت

 

 

 

تابلو قدرت

 

 

 

تابلو دستگاه فشرده سازی پلاستیک

 

 

 

 

تابلو مدار فرمان (PLC و درایو)

 

 

 

تابلو استخر اتوماتیک

 

 

 

تابلو دستگاه یخ ساز